🎓 Emprenedoria

girl
Promovemos el espíritu emprendedor en todos los estudios
Modelo de universidad
 

Emprenedoria

PRESENTACIÓ

L'emprenedoria és una activitat que requereix una sèrie de coneixements, diverses competències i molta actitud. Tenint en compte el seu caràcter multidisciplinari, a la UAO CEU facilitem la preparació tècnica necessària, bé en forma d'assignatura dins de la formació obligatòria d'un grau, o bé en forma de tallers, conferències o activitats extraacadèmiques.

Les competències de l'emprenedor emanen dels valors intrínsecs de la nostra metodologia docent: esforç, capacitat de superació, anàlisi crítica, treball en equip, resolució de problemes, entre molts d'altres.

Són habilitats que els alumnes utilitzen habitualment en el desenvolupament de la seva etapa acadèmica.

Però l'essencial és tenir l'actitud adequada per enfrontar-se amb èxit al repte d'emprendre un projecte. La UAO CEU destaca per la seva dedicació constant a promoure l'entusiasme necessari i posar tots els recursos a disposició dels alumnes perquè puguin desenvolupar-se amb èxit com a professionals en l'àmbit de l'emprenedoria.

CLUB D'EMPRENEDORS

El Club d'Emprenedors té com a objectiu principal incentivar l'emprenedoria dins de la Universitat. Es tracta d'un club que va néixer per iniciativa dels mateixos estudiants, que tenien una inquietud per “aprendre a emprendre” noves empreses. Creiem que l'emprenedoria en una societat en determina la prosperitat, i per això la Universitat hi ha de donar suport i facilitar aquesta creació.

El Club organitza diferents activitats durant el curs acadèmic, com tallers per desenvolupar habilitats empresarials, xerrades d'emprenedors que expliquen les seves experiències,

debats, visites a empreses, premis a l'emprenedoria i tot el que els diferents participants vulguin proposar. En aquest sentit, el Club està sempre obert a les diferents iniciatives dels mateixos estudiants.

A més, és important saber que es tracta d'una activitat transversal. És a dir, l'emprenedoria és patrimoni de tots els emprenedors, i per això el Club compta amb la participació dels estudiants que hi vulguin col·laborar, ja siguin de Direcció d'Empreses, de Màrqueting, de Dret, de Periodisme, de Psicologia, etc.

Més informació: [email protected]