🎓 Relacions Internacionals | Universitat Abat Oliba CEU

girl
Més de 100 convenis amb les millors universitats de més de 20 països d'Europa, Amèrica i Oceania
Relacions Internacionals

PRESENTACIÓ

La Universitat Abat Oliba CEU vincula la seva excel·lència acadèmica a la projecció internacional dels alumnes. Aquesta dimensió internacional es concreta en l'oferta de bilingual degrees, les pràctiques internacionals, els programes de mobilitat internacional, les visites d'estudi i els programes Study Abroad. Es tracta de dotar a l'estudiant d'una experiència acadèmica internacional que el capaciti per integrar-se en una societat multicultural.

 

Servei de Relacions Internacionals / Internacional office

[email protected]
Tel. +34 93 254 09 18

 

Horari

De dilluns a dijous: de 11.00 h a 13.00 h i de 14.30 h a 17.00 h
Divendres: matins de 11.00 h a 14.00 h

 

Małgorzata Śmigiel
Directora de Relacions Internacionals

Moana Costanzo
Coordinadora Internacional

Mobilitat alumnes UAO

 

 

Erasmus+ estudis i pràctiques

Erasmus+ Estudis permet als estudiants universitaris realitzar una estada de 3 a 12 mesos en una altra universitat de la Unió Europea o en un país associat amb la beca Erasmus+ o “Beca Zero”.

Participar en un intercanvi Erasmus+ Estudis garanteix a l’estudiant de la UAO CEU:

 • Exoneració del pagament de les taxes de matriculació a la universitat de destinació.
 • Reconeixement dels crèdits cursats a la universitat de destinació.

Erasmus+ Pràctiques permet als estudiants universitaris realitzar unes pràctiques de 2 a 12 mesos en algun país de la Unió Europea. Es finançarà un màxim de tres mesos.

 

Documentació
 • Erasmus Charter for Higher Education 2021-27
  PDF
 • Carta estudiant Erasmus+
  PDF
 • Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)
  PDF
Intercanvis bilaterals

Els Intercanvis Bilaterals permeten als alumnes realitzar mobilitats d'estudis o pràctiques en països extracomunitaris. La UAO CEU té actualment acords amb els Estats Units, Canadà, Amèrica del Sud, Amèrica Central i l'Àsia.

 

Convocatòries i procediments
Convocatòria d'estada d'estudis

El Servei de Relacions Internacionals obre el procés de presentació de sol·licituds per accedir a una plaça d'estudis en el seu Programa de Mobilitat Internacional 2023-2024 (Erasmus+ acords bilaterals).

Data límit de presentació de les sol·licituds: el 21 de novembre de 2022.

La documentació incompleta o rebuda després d'aquesta data no es considerarà.

Requisits i documentació

Requisits acadèmics: per poder accedir a una plaça de mobilitat internacional és imprescindible:

 • Estar matriculat  la UAO CEU durant tot el període de la mobilitat.

 • Haver superat 60 crèdits com a mínim, excepte autorització expressa del Director d'Estudis.

 • Estar en disposició de cursar 30 crèdits (o la seva equivalència) durant un semestre o 60 crèdits (o la seva equivalència) durant un any acadèmic en la universitat de destí.

 

Requisits d’idioma

No és imprescindible presentar un títol oficial en el moment de la convocatòria. Tanmateix, si es presenta un títol oficial de llengua en el moment de la convocatòria, el certificat es tindrà en compte per puntuar en el rànquing (vegeu punt 5 de la convocatòria "Barem de selecció de places"). Si es presenten diversos títols o títols de diversos idiomes, només se'n tindrà en compte un, el més alt. Un cop s'hagi atribuït la plaça, s'exigirà a l'estudiant aportar el títol específic requerit per la universitat de destinació dins de les dates límit.

Notes:

- Per a tots aquests supòsits, es recomana consultar els requisits específics de l'idioma al web de la universitat de destinació.

- Títol oficial: Certificat de l’Escola Oficial d’Idiomes o certificat oficialment admès per l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (ACLES) o per les “Meses Lingüístiques” de la CRUE o títols emesos per les Escoles d’Idiomes de les Universitats de Catalunya.

Documentació
 • Bases de la convocatòria per a estudis 2023-2024
  PDF
 • Application 2023-2024 convocatòria estudis
  Formulari
 • Erasmus+ durada de la mobilitat d’estudiants i finançament UE
  PDF
 • Presentació convocatòria 2023-2024
  PDF
 • Llista d'universitats convocatòria 2023-2024
  PDF
Abans de l’estada

Després d’haver sigut seleccionat per la Comissió d’Internacionalització, el candidat ha de seguir els següents passos:

 • Realitzar la inscripció a la seva universitat de destinació (un cop hagi sigut nominat pel Servei de Relacions Internacionals).
 • Entregar al Servei de Relacions Internacionals el Learning Agreement signat pel seu Director d’Estudis.
 • Realitzar la primera part del test de llengua OLS (només Erasmus+)
 • Firmar el Conveni de Subvenció Erasmus+ (només Erasmus+)
 • Entregar al Servei de Relacions Internacionals una còpia de la Targeta Sanitària Europea (TSE) o/i de la seva pòlissa d’assegurança.
 • Estar matriculat a la UAO CEU.
Durant l’estada

Durant l’estada s’han d’enviar els documents següents (escanejats) al Servei de Relacions Internacionals:

 • Arrival Certificate firmat i segellat per la universitat de destinació.
 • Learning Agreement firmat i segellat pel tutor i el Servei de Relacions Internacionals de la universitat de destinació.
 • En cas de canvis en el Learning Agreement: la fulla de canvis emplenada, firmada i segellada per la universitat de destinació.

 

A la tornada

Després de l’estada s’han de seguir els passos següents:

 • Entregar al Servei de Relacions Internacionals els ORIGINALS dels Arrival i Departure Certificates firmats i segellats per la universitat de destinació.
 • Realitzar la segona part del test OLS (només Eramus+).
 • Respondre al qüestionari EU (només Eramus+).
 • Respondre al qüestionari “testimoni post-estada”.
Convocatòria estada pràctiques

La convocatòria de mobilitat internacional per les pràctiques està actualment oberta i i romandrà oberta fins a esgotament de les beques.  

La selecció dels candidats es fa per ordre d'arribada.

Requisits

Per a estudiants:

 • Estar matriculat a la UAO CEU durant tot el període de la mobilitat.
 • Tenir el primer curs aprovat.
 • Haver superat un mínim de 60 crèdits.

 

Per a nous graduats:

Començar les pràctiques en un termini màxim de 12 mesos després de la graduació.

 

 

Requisits per als estudiants i nous graduats:

 • Presentar una institució d’acollida que estigui disposada a acollir al candidat en aquest període formatiu.
 • Tenir nacionalitat espanyola o d’un país membre de l’Espai Econòmic Europeu i Turquia. També podran sol·licitar la beca Erasmus+ els estudiants regulars de la UAO CEU de països no comunitaris que acreditin el permís de residència vàlid (NIE) per residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.
 • No haver participat amb anterioritat en mobilitats Erasmus Estudis o Pràctiques per un període superior a 10 mesos (en total) dins del mateix cicle formatiu.
 • No tenir atorgats ni percebre ajuts addicionals procedents de la Comissió Europea, per al mateix període de temps.
 • No tenir, ni haver tingut relació laboral com a treballador amb l’empresa o institució d’acollida en què es realitzarà la pràctica.

L’incompliment d’algun dels requisits tindrà com a conseqüència l’anul·lació de la sol·licitud.

IMPORTANT: El candidat és responsable de contactar amb l’entitat d’acollida. El Servei de Relacions Internacionals recomana buscar pràctiques a través de la pàgina web ErasmusIntern.org

 

Documentació
 • Bases de la convocatòria
  PDF
 • Application Erasmus pràctiques
  PDF
 • Training Agreement
  PDF
 • Presentació Erasmus Pràctiques
  PDF
Abans de l’estada

Un cop el Training Agreement hagi estat firmat per la institució d’acollida i per el Servei de Relacions Internacionals, el candidat ha de seguir els passos següents:

 • Realitzar la primera part del test de llengua OLS.
 • Firmar el Conveni de Subvenció.
 • Entregar al Servei de Relacions Internacionals una còpia de la Targeta Sanitària Europea (TSE) o/i de la seva pòlissa d’assegurança.
 • Estar matriculat a la UAO CEU en el moment de la convocatòria.
Durant l’estada

Durant l’estada s’han d’enviar els documents següents (escanejats) al Servei de Relacions Internacionals:

 • Arrival Certificate firmat i segellat per la institució d’acollida.
 • En cas de canvis en el Training Agreement: la fulla de canvis omplerta, firmada i segellada per l’entitat d’acollida.

 

A la tornada

Després de l’estada, s’han de seguir els passos següents:

 • Entregar al Servei de Relacions Internacionals els ORIGINALS dels Arrival i Departure Certificates firmats i segellats per la universitat de destinació.
 • firmats i segellats per la universitat de destinació.
 • Respondre al qüestionari EU.
 • Respondre al qüestionari “testimoni post-estada”.
Preguntes més freqüents
Estudis
 • P.: Me’n vull anar a estudiar a l’estranger l’any vinent, com busco la meva destinació?
  R.: A la pàgina web de la Universitat, dins d’Acords Internacionals, hi trobaràs una llista de les universitats amb què tenim conveni. Escull la teva carrera i busca les pàgines web oficials de les universitats que et puguin interessar. Analitza els seus plans d’estudi i comprova quines assignatures podries convalidar a la UAO CEU. El següent pas és presentar al teu Director d’Estudis una proposta de reconeixement de crèdits (Learning Agreement).
  Llista d'universitats.
 • P.: He de parlar l’idioma del país de destinació?
  R.: Depèn de l’idioma en què vulguis estudiar. Si la teva idea és millorar l’anglès, has de tenir present que les universitats anglòfones exigeixen un nivell bastant alt. Les universitats dels EUA i Canadà únicament accepten els certificats de TOEFL (amb una puntuació mínima de 80) i, en alguns casos, IELTS (amb una puntuació mínima de 6 o 6,5). Les universitats del Regne Unit accepten tant aquests dos certificats com el certificat Certificate in Advanced English (CAE) o Certificate of Proficiency in English (CPE).
  Actualment són moltes les universitats europees que ofereixen els seus graus en anglès, i no tens perquè limitar la teva elecció només als països anglòfons!
  El nivell de l’anglès requerit en la resta de països acostuma a ser un B2. Per estudiat en un altre idioma, també has d’acreditar el seu coneixement. Sempre es recomana consultar els requisits lingüístics al web de la universitat de destinació corresponent.
 • P.: Estudio un doble grau. Puc fer una estada fora?
  R.: Sí, però abans ho has de consultar amb la direcció d'estudis dels dos graus que estudies per valorar quin és el moment idoni de la teva carrera per fer l'estada..
 • P.: Em queden unes assignatures per aprovar d’anys anteriors. Tot i això, puc sol·licitar la plaça?
  R.: Sí, sempre que ja hagis superat un mínim de 60 crèdits i que tinguis aprovades totes les assignatures del primer any de grau al principi de l'estada a l'estranger.
 • P.: Quan i com he de presentar la meva sol·licitud per estudiar a l’estranger?
  R.: La convocatòria és anual: tindràs fins al divendres 26 de novembre de 2021 per lliurar la sol·licitud per anar-te'n tant en el primer com en el segon semestres o fer una estada anual el curs 2022-2023. Has d'emplenar el formulari següent i adjuntar-hi la documentació sol·licitada. Per accedir al formulari, cal iniciar sessió amb el correu electrònica de la UAO CEU (@uao.es). Accedeix-hi aquí.
 • P.: Amb quins ajuts puc comptar durant la meva estada d’estudis?
  R.: En funció del país de destinació, pots gaudir de les beques següents:
        - Beca Erasmus+: per a estades a Europa (Regne Unit inclòs)
        - Beca Santander Erasmus: per a estades a Europa
        - Beca MOBINT: per a estades a Europa, l'Amèrica Llatina, els EUA i l'Àsia
        - Beca Santander Iberoamerica: per a estades a l'Amèrica Central, l'Amèrica del Sud i Portugal (nota: no totes les universitats entren en aquest programa)
        - Beca de la Universitat Catòlica San Pablo, d'Arequipa (el Perú): exclusiva per a una estada en aquesta universitat.
 • P.: Si em presento a la convocatòria i se m’adjudica una estada a Europa, rebré la beca Erasmus o altres beques esmentades en la pregunta anterior?
  R.: Durant la convocatòria s’atribueixen places, no beques. El nombre de les beques a repartir depèn de la Comissió Europea i es publica a finals de l’any acadèmic.
 • P.: Quin criteri se segueix per a la concessió de les places?
  R.: El barem de selecció està disponible al document Bases de Convocatòria (es troba a Mobilitat Alumnes UAO > Convocatòries i Procediments > Convocatòria Estudis > Requisits > Documentació).
 • P.: Quan es resol la convocatòria?
  R.: Es comunicarà a la persona candidata, a través del correu electrònic, el resultat de la convocatòria a partir del 20 de desembre de 2021.
Erasmus+ Pràctiques
 • P.: La beca Erasmus+ Pràctiques: què és?
  R.: La beca Erasmus+ Pràctiques et permet fer pràctiques de 2 a 12 mesos en un país de la Unió Europea o en els països de fora de la Unió Europea que participen en el programa Erasmus+ (República de Macedònia, Islàndia, Noruega, Liechtenstein i Turquia).
 • P.: Qui pot demanar la beca Erasmus+ Pràctiques?
  R.: Estudiants i nous graduats de la UAO CEU. Consulta els requisits al web de la Universitat > Mobilitat alumnes UAO > Convocatòries i procediments > Convocatòria estada pràctiques > Requisits.
 • P.: Per demanar la beca he de trobar un lloc on fer les pràctiques?
  R.: Sí, per optar a aquesta beca, en primer lloc has de trobar una entitat on realitzar les pràctiques. Has de presentar al Servei de Relacions Internacionals el document Training Agreement, firmat per la teva empresa, juntament amb la resta de documents que s’expliciten a la convocatòria.
 • P.: Com busco les pràctiques?
  R.: Existeixen diverses pàgines web on pots buscar les teves pràctiques. A continuació et recomanem algunes:
       - Erasmusintern
       - Empleo (Regne Unit)
       - També pots presentar-te com a candidat lliure en alguna empresa que t'interessi.
 • P.: Fins quan m’hi puc presentar?
  R.: Les beques es concedeixen per ordre d’arribada, fins que s’acaben. En tot cas, el termini màxim per finalitzar les pràctiques és el 30 de setembre de 2017.
 • P.: Puc combinar una beca Erasmus+ Pràctiques amb una beca Erasmus+ Estudis?
  R.: Sí, sempre i quan les dues estades es realitzin en dates diferents i en un total màxim de 12 mesos.
 • P.: Puc fer el pràcticum amb Erasmus+ Pràctiques?
  R.: Sí, sempre i quan ho autoritzi el Servei de Pràctiques i Ocupació de la UAO CEU. Erasmus+ Pràctiques és un programa que també es pot reconèixer com a pràctiques voluntàries.
 • P.: Quina és la dotació econòmica de la beca?
  R.: La quantitat rebuda depèn del país on vagis. Has de tenir present que la beca té una durada màxima de 3 mesos, independentment de que la teva estada sigui més llarga. Consulta les quantitats de la convocatòria.
 • P.: Puc repetir l’experiència Erasmus+ durant el meu màster?
  R.: Sí. La durada d’una estada Erasmus+ és de 12 mesos en total per cicle d’estudis. Fins i tot si te’n vas anar d’Erasmus durant els teus estudis de grau, pots repetir durant el teu màster i, després, durant el teu doctorat.
*
Pràctiques / Ocupació
 • ACCIÓ és l'agència de suport a la competitivitat de l'empresa catalana experta en innovació i internacionalització, adscrita al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
 • EURES: portal europeu de mobilitat professional.
 • SOC: Servei d’ocupació de Catalunya.
 • Oferta internacional de mobilitat estudis/pràctiques del MECD.
 • Beques Faro: beques per realitzar pràctiques formatives a empreses ubicades a Europa, Àsia, Estats Units i Canadà per a estudiants universitaris.
 • EU Stages: oferta de pràctiques a la Comissió Europea.
 • EPSO: Treballar per la Unió Europea.
 • Hablamos de Europa: portal amb oportunitats per a formació, ocupació, investigació i emprenedoria de la UE.
 • Adolescencia y Juventud: Ofertes internacionals d'estudis, treball i voluntariat de l'Ajuntament de Barcelona.
Voluntariat

Servei de Voluntariat Europeu (SVE): permet realitzar un voluntariat de diversos mesos en altres països europeus a joves d'entre 17 i 30 anys. Els participants tenen allotjament, el transport i la manutenció finançats per la Unió Europea.

Exchange Students

La teva porta d'entrada a la Universitat Abat Oliba CEU és el Servei de Relacions Internacionals, és aquí on has de dirigir-te quan arribis per primer cop. Ens trobaràs al despatx 1.09.

Sistema acadèmic

A la Universitat Abat Oliba CEU, l’any acadèmic està distribuït en dos semestres.

El primer semestre comença al setembre i acaba al gener. El segon semestre comença al febrer i acaba al juny.

Existeixen dues convocatòries d’exàmens ordinàries, una per a cada semestre (gener i juny), i una convocatòria d’exàmens extraordinària al setembre.

Al Campus Virtual podràs trobar tota la informació relativa a les dates dels exàmens, el pla docent de les assignatures, els horaris, la bibliografia, etc. Per poder accedir a aquesta intranet necessitars un usuari i una contrassenya que et facilitarem abans de la teva arribada.

També podràs consultar els teus subtes acadèmics a un tutor que et serà assignat un cop la teva Universitat ens comuniqui que has sigut escollit per realitzar la teva mobilitat a la UAO CEU.

SISTEMA DE CRÈDITS

Un sistema de crèdits és una manera sistemàtica de descriure un programa d’educació mitjançant l'assignació de crèdits als seus components. La definició dels crèdits en els sistemes d’educació superior por basar-se en diferents paràmetres, com ara la càrrega de treball de l’estudiant, els resultats de l’aprenentatge i les hores de contacte.

Un estudiant a temps complet cursa 30 ECTS per semestre.

ECTS

El Sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits és un sistema centrat en l’estudiant, que es basa en la càrrega de treball de l’estudiant necessària per a la consecució dels objectius d’un programa. Aquests objectius s’especifiquen preferiblement en termes dels resultats de l’aprenentatge i de les competències que s’han d’adquirir.

Alumne Estranger d'Estada Temporal
A qui va dirigit?
El programa d'“Alumne Estranger d'Estada Temporal” (AEET) va dirigit a alumnes de grau que volen realitzar una estada d'un semestre o d'un curs acadèmic a la Universitat Abat Oliba CEU.
Què ofereix el programa?

El programa AEET ofereix als alumnes la possibilitat d'accedir a tota l'oferta acadèmica de grau en què hi destaquen 9 graus bilingües:

 • Grau en Dret + International and European Law Practice
 • Doble grau en Dret + Ciències Polítiques
 • Grau en Direcció d'Empreses
 • Doble grau en Direcció d'Empreses + Economia i Gestió
 • Grau en Periodisme
 • Doble grau en Periodisme + Ciències Polítiques
 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Primària
 • Doble grau en Educació Infantil + Educació Primària

A més de les assignatures de les diferents carreres, els estudiants poden gaudir de cursos gratuïts d'espanyol (fins el nivell B1) i de català (fins el nivell A2). També poden accedir amb descompte a cursos d'anglès impartits pel British Council. La UAO CEU ofereix un tracte personalitzat als seus alumnes mitjançant l'assignació d'un tutor acadèmic que els orienta i aconsella sobre els seus plans d'estudi.

En el sistema acadèmic de la UAO CEU l'assistència a classe és obligatòria (80 %) i el sistema d'avaluació es basa en l'avaluació contínua de l'estudiant.

Quant costa?
 • Preu per a alumnes provinents d'Universitats amb què la UAO CEU té conveni: 69 €/crèdit
 • Preu per a alumnes provinents d'Universitats amb què la UAO CEU no té conveni: 105 €/crèdit

Reserva de plaça i obertura d'expedient: 195 €, a realitzar en un mes des de la petició de plaça. Aquest import es perdrà en cas que l'alumne renunciï a la plaça.

Requisits

 • Cursar un mínim de 18 crèdits per semestre, quan una matrícula normal són 30 crèdits
 • Complir amb els requisits previs de les assignatures mitjançant la presentació de l'expedient acadèmic
 • Certificat de llengua (acreditació oficial o carta de la Universitat d'origen):
   
  • Mínim B2 d'espanyol (per als no nadius) per cursar assignatures en espanyol
  • Mínim B2 d'anglès (per als no nadius) per cursar classes en anglès
 

Dates límit

15 de maig: estada durant el primer semestre (setembre-gener)

15 de novembre: estada durant el segon semestre (febrer-juny)

Contacte

Si necessites més informació, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres a: [email protected]


AEET
Documentació
VIURE A BARCELONA

Situada al nord-est d’Espanya, Barcelona és la capital de Catalunya i primera zona econòmica d’Espanya. La població de la ciutat és superior al milió i mig d’habitants, mentre que el nombre d’habitants de tot Catalunya és de més de 7 milions de persones.

Per la seva ubicació a la vora del Mediterrani, Barcelona gaudeix d’un clima càlid i acollidor, amb temperatures agradables durant tot l’any.

Avui, Barcelona és una ciutat moderna, cosmopolita i de gran dinamisme. És una ciutat còmoda, feta a la mida de les persones i per a les persones.

La Universitat Abat Oliba CEU està situada a la part alta de Barcelona, un districte que ofereix espais tranquils per a la concentració estratègica d’activitats intensives en coneixement. És on rau un model de ciutat que conviu amb altres Universitats, així com equipaments i zones verdes properes a la Serra de Collserola.

L'idioma de la UAO CEU és majoritàriament l'espanyol, a diferència de la resta d'universitats catalanes, ja que formem part del grup educatiu més gran d'àmbit estatal, el CEU, amb 24 centres i diverses universitats. També podràs trobar diversos graus bilingües amb docència en anglès.

Informació pràctica sobre Barcelona:

A més, et presentem unes propostes perquè gaudeixis de tota l'oferta d'oci i cultura de Barcelona:

Com arribar a la Universitat?

autobús

El bus 60, el 196 i el 123 ('bus del barri'): tenen una parada a les portes de la Universitat També hi ha altres línies amb parades properes: 22, 30, 58, 64, 66, 17, 73 i 75.

ferrocarrils de la generalitat de catalunya

L'estació de Ferrocarrils Catalans més propera és : U7 Avinguda Tibidabo. (Des d'aquí pots arribar caminant a la Universitat en 10 minuts.)

Assegurança mèdica

Tots els estudiants que realitzen una estada temporal a l’Abat Oliba CEU han de tenir una assegurança mèdica que els cobreixi durant la totalitat de l’estada a la nostra Universitat. Has d’enviar un document acreditatiu d’aquesta assegurança (fotocòpia) juntament amb la teva application.

Si ets estudiant d’un país de l’Espai Econòmic Europeu (països de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i tens dret a la Seguretat Social al teu país d’origen, has de tramitar la targeta sanitària europea (que substitueix el formulari E-111 E-128). Aquest formulari és expedit per les autoritats de la sanitat pública del teu país i dóna dret a tenir a Espanya les prestacions d’assistència sanitària.

Si ets un/a estudiant procedent d’un país que no pertany a l’Espai Econòmic Europeu, has d’informar-te sobre si existeix un acord mèdic entre la Seguretat Social del teu país i l’espanyola (és el cas d’alguns països de l'Amèrica Llatina). Si existeix aquest acord, hauràs de dirigir-te a les autoritats de la sanitat pública del teu país per tramitar el document corresponent i, així, tenir dret a les prestacions d’assistència sanitària a Espanya.

Si ets un estudiant que no es troba en cap dels supòsits anteriors, hauràs de contractar una assegurança mèdica privada que et cobreixi durant la teva estada a Catalunya. Et recomanem que demanis un document a la teva companyia d’assegurances, si és possible en espanyol, català, anglès o francès, en el qual consti aquesta cobertura.

El sistema sanitari

Barcelona disposa d'un dels millors sistemes sanitaris a escala europea i mundial. El sistema públic de salut és d'accés universal i gratuït, i es canalitza a través de dues vies:

 • Els Centres d'Atenció Primària (CAP). Ofereixen assistència sanitària de forma gratuïta per a qualsevol malaltia o vacuna. Et correspon un CAP concret en funció del teu domicili. També tindràs accés a les farmàcies disponibles. Has de saber que existeixen diverses farmàcies a Barcelona obertes 24/365, i una majoria amb horari de 9.00 h a 22.00 h.
 • Els hospitals públics. Com a estudiant estranger, únicament has de dirigir-te a un hospital en cas d'urgència real. Per a malalties comunes has d'acudir al CAP.
Cost de la vida

Per orientar-te en les despeses mensuals que puguis tenir, et proporcionem una estimació. Allotjament: 300 € - 500 € en pis compartit, o de 700 € a 1400 € en residència d'estudiants. Menjar: 200 €. Transport: 50 €. Altres despeses: 200 €

Bancs i targetes de crèdit

Barcelona compta amb una àmplia xarxa d'oficines bancàries (normalment obertes pels matins i tardes dels dijous) i caixers automàtics disponibles les 24 h. Has de tenir en compte que per poder obrir un compte bancari hauràs d'obtenir abans la teva targeta NIE.

Wifi

La UAO CEU facilita l'accés gratuït a la xarxa wifi a tots els seus estudiants internacionals. Es poden obtenir l'usuari i la contrasenya a Gestió Acadèmica.

A més, la ciutat de Barcelona disposa d'una xarxa wifi accessible en obert, amb més de 700 punts de connexió a tota la ciutat. No és necessari registrar-se prèviament per accedir a “Barcelona WiFi”. Connectant a través d'aquests punts, tindreu accés directe a mapes de la ciutat, guies de transport i informació útil de l'Ajuntament de Barcelona.

Calendaris i festius

Al llarg de tot l'any se celebren diverses festivitats. Algunes se celebren a tota Espanya, altres només a Catalunya, i fins i tot algunes a escala municipal. Tots els alumnes internacionals reben el calendari acadèmic on s'especifiquen aquests dies festius, abans de la seva arribada a la ciutat.

Els horaris i hàbits també acostumen a diferir respecte a altres cultures. Així, per exemple:

 • Les tendes i comerços obren de dilluns a dissabte per la tarda, si bé hi ha molts forns de pa i tendes de queviures oberts els diumenges per tota la ciutat.
 • Normalment, el comerç obre de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h. Els grans magatzems o les tendes del centre de Barcelona romanen oberts al migdia i acostumen a tancar entre les 20.30 i les 21.30 h.
 • Els locals acostumen a tenir el següent horari d'àpats:
  - Esmorzar: entre les 9.00 h i les 11.00 h.
  - Dinar: de 14.00 h a 16.00 h (àpat principal del dia)
  - Sopar: de 21.00 h a 22.30 h.
 • Els restaurants i hotels ofereixen horaris més amplis. A més, a qualsevol bar de la ciutat es poden degustar les típiques tapes a qualsevol hora.
 • Jornades laborals: per norma general, una jornada laboral estàndard comença a les 8.00 h - 9.00 h, amb un descans per dinar entre les 14.00 h - 16.00 h i finalitza entre les 18.00 i les 19.30 h, en funció del temps destinat al dinar.
Altres webs interessants
Documentació necessària
 
ESTUDIANTS NO COMUNITARIS

Per a alumnes de fora de la UE, Noruega, Islàndia i Liechtenstein o Suïssa:

Necessites obtenir un “visat d'estada per estudis” que t'autoritzi a estudiar i a viatjar dins d'Europa durant tot el període que duri la teva mobilitat. El podràs aconseguir al consulat espanyol de la teva ciutat d'origen. Pots consultarla seva localitzación aquí.

El visat que obtenguis ha de ser d'estudis (tipus D) i, únicament serà vàlid si véns a estudiar a la nostra Universitat, ja que el consulat o embaixada et demanarà una carta nostra especificant que has sigut admès per realitzar una estada d'estudis i en quins dates. Recorda que no podrem enviar-te aquesta carta fins que la teva Universitat t'hagi nominat en el cas dels alumnes d'intercanvi, o hagis fet la reserva de plaça i ens hagis enviat resguard, en el cas dels Alumnes Estrangers d'Estada Temporal (AEET).

A la teva arribada a Barcelona, i si la teva estada serà superior a 6 mesos, hauràs d'obtenir el NIE o Targeta d'Identitat per a Estrangers. S'obté a la Comissaria de Policia del teu municipi.

Si vius a Barcelona ciutat, hauràs de dirigir-te a una Comissaria concreta, la Comisaria “Sant Martí” situada a Rambla Guipúscoa, 74 de Barcelona, sol·licitant cita prèvia. Horari de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h.

Documents necessaris per obtenir el NIE

Formulari de sol·licitud. (Original i còpia). Descarregar Formulari de sol·licitud
Passaport original i fotocòpia, més el visat d'estudiant amb el segell d'entrada a Europa. Si no es disposa de data d'entrada al segell, s'hauran d'adjuntar els resguards dels vols.
Carta d'acceptació com a estudiant de la UAO CEU on s'hi indiquin les dates i durada dels estudis. Aquesta carta et serà enviada en quant siguis nominat per la teva Universitat o reservis plaça com a estudiant AEET.
Certificat d'empadronament. És el document oficial de l'Ajuntament de Barcelona on consta la teva direcció. Més informació.
El procés administratiu implica el pagament d'unes taxes que podràs abonar el mateix dia que presentis la documentació a Comissaria.

Per a més informació al respecte, consulta la pàgina del Govern d'Espanya per a ciutadans NO comunitaris.

Estudiants NO comunitaris en pràctiques: si realitzaràs unes pràctiques que formen part del teu pla d'estudis i sota el marc d'un conveni de col·laboració de la UAO CEU amb la teva Universitat, no necessitarà cap autorització de feina.

Si pel contrari realitzaràs una feina remunerada fora del marc de la Universitat, hauràs de tenir en compte que:

Els ingressos obtinguts no podran suposar la principal font de manteniment.
L'horari laboral i acadèmic no pot coincidir.
L'autorització de feina serà vàlida mentre duri el contracte i el cap cas podrà superar la durada de l'estada per estudis.

Més informació a:

ESTUDIANTS DE LA UNIÓ EUROPEA

Els estudiants dels estats membres de la Unió Europea (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania i Suècia) o de Liechtenstein, Islàndia, Noruega i Suïssa, tenen dret a la lliure circulació i residència a Espanya.

No obstant això, i per a estades superiors a tres mesos, tots els estudiants comunitaris hauran de, obligatòriament, sol·licitar la seva inscripció al Registre Central d'Estrangers. La inscripció comporta l'expedició d'un certificat de registre que inclou en número d'identificació estranger o NIE.

Si vius a Barcelona ciutat, hauràs de dirigir-te a una Comissaria concreta, la Comissaria "Sant Martí" situada a Rambla Guipúscoa, 74 de Barcelona, sol·licitant cita prèvia). Horari de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h.

A la resta de poblacions, s'obté a la Comissaria de Policia del municipi.

Documentació necessària:

 • Formulari de sol·licitud (Ex18)
 • Passaport original i còpia.
 • Matrícula de la UAO CEU (original i còpia)
 • Targeta Sanitària Europea o pòlissa privada traduïda a l'espanyol o al català (original i còpia)
 • Declaració jurada de l'estudiant conforme disposa de mitjans econòmics suficients per encarar la seva estada a Espanya. (Model). La participació a programes d'intercanvi d'estudis de la Unió Europea es considera acreditació vàlida i substitutòria de la declaració jurada.

Ciutadans d'Andorra

El conveni entre Espanya, França i el principat d'Andorra relatiu a la circulació i estada al principat d'Andorra de nacionals de tercers països (BOE núm. 153, de 27 de juny de 2003) estableix que els ciutadans andorrans que vinguin a estudiar a Espanya han de tramitar el permís d'estada per estudis i els serà aplicada la normativa establerta al règim general d'estrangeria.

El permís tindrà un any de validesa i serà renovable per un altre any més, sempre i quan l'alumne segueixi matriculat a la nostra Universitat.

Documentació necessària:

Procediment i documentació

Tàndem UAO CEU

Te’n vas d’Erasmus i vols començar a practicar la llengua del país? O has tornat d’un Erasmus i no vols perdre l’idioma? O potser vols ajudar els estudiants internacionals a practicar el català o el castellà?

Sigui quin sigui el motiu, a la UAO CEU t’oferim l’oportunitat de trobar una parella lingüística per practicar un idioma estranger a través del Tàndem UAO CEU. T’expliquem com funciona:

 • Les parelles lingüístiques es troben un cop per setmana durant una hora per practicar les dues llengües; és a dir, si la teva llengua és el català i vols practicar el francès, la teva parella lingüística serà algú que ofereixi el francès i vulgui practicar el català.
 • El programa dura deu setmanes.
 • Les parelles lingüístiques decideixen on queden i quines activitats fan.
 • A l’inici del Tàndem UAO CEU, organitzem una trobada de totes les parelles lingüístiques per trencar el gel (amb pica-pica!).

A més, les parelles lingüístiques es poden apuntar a les excursions culturals organitzades pel Servei de Relacions Internacionals.

Per tant, només cal que ens diguis quin idioma “ofereixes” i quin idioma vols practicar, i et buscarem una parella lingüística. Per fer-ho, emplena el formulari d'inscripció. Un cop fetes les inscripcions, et convocarem a la trobada inicial perquè coneguis la teva parella lingüística.

 

Terminis

 • Primer semestre
  Inscripcions: durant el mes de setembre
  Durada trobades: 10 setmanes (d’octubre a desembre)
   
 • Segon semestre
  Inscripcions: durant el mes de febrer
  Durada trobades: 10 setmanes (de març a maig)

 

Mobilitat PDI/PAS

S'obre el termini de la convocatòria d'ajudes europees per al personal de la UAO CEU que desitgi realitzar una mobilitat internacional amb la finalitat d'impartir docència (Teaching Mobility) o rebre formació (Training Mobility) en el marc del programa Erasmus+ durant els cursos 2022-23 i 2023-24. Les estades de Teaching Mobility van dirigides únicament al personal docent, mentre que les estades de Training Mobility s'ofereixen tant al personal docent com no docent.

Per a sol·licitar una mobilitat Erasmus+ en qualsevol de les modalitats (Teaching o Training) serà necessari presentar la següent documentació:

 • Formulari de sol·licitud (Application) disponible en el següent enllaç: https://cutt.ly/51rsryb
 • Fotocòpia del DNI o passaport

Les sol·licituds es presentaran únicament mitjançant el formulari en línia i fins al dia 20 de gener de 2023 (inclusivament).

REQUISITS PER PARTICIPAR
 • Ser professor o personal d'administració i serveis de la Universitat Abat Oliba CEU (d'ara endavant UAO CEU) en el moment de sol·licitar i realitzar l'estada.
 • Tenir la nacionalitat, residència permanent o temporal, o estatus de refugiat d'un dels estats participants en el programa Erasmus.
 • Que existeixi un acord Erasmus+ vigent durant el curs en què es dugui a terme la mobilitat entre la UAO CEU i la Institució d'Ensenyament Superior de destí.

Acords internacionals

CRIMINOLOGIA

ARGENTINA

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Universidad Católica de la Plata 1* AR UCALP Spanish
Universidad Fasta 2* AR UFASTA Spanish

AUSTRALIA

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Murdoch University 2* AU MURDOCH Ver requisits

ISRAEL

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Reichman University 2* IS HERZ01

REINO UNIDO

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Liverpool John Moore University 10* UK LIVERPO02 English B2
Sheffield Hallam University 4* UK SHEFFIE02 English B2, IELTS 6.0

ESTADOS UNIDOS

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
University of the Incarnate Word 2* US FIU TOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE)  C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5

DRET

ARGENTINA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina 4* AR UCA Spanish
Universidad Católica de la Plata 1* AR UCALP Spanish
Universidad Fasta 2* AR UFASTA Spanish

BÉLGICA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
EPHEC (École Pratique des Hautes Études Commerciales) 4 B BRUXEL82 French B2/English B2

CHILE

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad de Santo Tomás 2* CL UST Spanish
Universidad San Sebastian 2* CL USS Spanish
Universidad Finnies Terae- Santiago 2* CL FINNIS Spanish
Universidad del Desarrollo 2* CL UDD Spanish

COLOMBIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali 2* CO JAVE Spanish

ALEMANIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Zeppelin University (Friedrichshafen) 4 D FRIEDRI01 English B2/German B2

FRANCIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Université de Picardie Jules Verne (Amiens) 1 F AMIENS01 French B1
Université Montesquieu - Bordeaux IV  4 F  BORDEAU58 French: B1
ICES. Institut Catholique d'Etudes Supérieures  4 F  LAROCHE01 French B1, English  B1
UPEC. Université Paris-Est Créteil Val de Marne  2 F  PARIS012 English B1, French B1
Institut Catholique de Paris (ICP) 6 F PARIS052 French B1, English B2

IRLANDA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Maynooth University 12* IRL MAYNOOT01 English B2

ITALIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Università degli Studi di Ferrara 1 I FERRARA01 Italian A2
Università Cattolica del Sacro Cuore 6 I MILANO03 Italian B1/English TOEFL 79/IELTS 6.0
Università Suor Orsola Benincasa 3 I NAPOLI04 Italian B1
University of Padova 2 I PADOVA01 Italian B2, English B2
Libera Università Maria Assunta LUMSA 10 I ROMA04 Italian B1/English B1
Università degli Studi di Siena 2 I SIENA01 Italian A2/English B1

ISRAEL

MÉXICO

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Anáhuac México 2* MX UAMN Spanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana 2* MX UP Spanish
Universidad Iberoamericana 2* MX IBERO Spanish
Universidad del Valle de Atemajac 2* MX UNIVA Spanish

HOLANDA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Radboud Universiteit (Nijmegen) 3 NL NIMEGE01 English B2
Tilburg University 2 NL TILBURG 01 English B2

PERÚ

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad de Lima 2* PE LIMA Spanish
Universidad de Piura 2* PE UDEP Spanish
Universidad Católica San Pablo 2* PE UCSP Spanish

PORTUGAL

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 3 P LISBOA52 Portugese B2/English B2

POLONIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
John Paul II Catholic University of Lublin 6 PL LUBLIN02 Polish B1/English B2
Nicolaus Copernicus University 1* PL TORUN01 English B1

REINO UNIDO

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Liverpool John Moore University 10* UK LIVERPO02 English B2

URUGUAY

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Católica de Uruguay 2* URY UCU Spanish

EDUCACIÓ

ARGENTINA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina 4* AR UCA Spanish
Universidad Católica de la Plata 1* AR UCALP Spanish
Universidad Fasta 2* AR UFASTA Spanish

AUSTRIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
The University of Graz 1* A GRAZ01 German B2/English B2

AUSTRALIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Murdoch University 2* AU MURDOCH Ver requisitos

BÉLGICA

CHILE

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Finis Terrae - Santiago 2* CL FINNIS Spanish
Universidad de Santo Tomás 2* CL UST Spanish
Universidad Finis Terrae 2* CL FT Spanish
Universidad del Desarrollo 2* CL UDD Spanish

FRANCIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Toulouse Catholic University 2* F TOULOUSE09 French B2/English B2

IRLANDA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Maynooth University 12* IRL MAYNOOT01 English B2

ITALIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Università degli Studi di Foggia 2 I FOGGIA03 Italian B1/English B1
Libera Università Maria Assunta LUMSA 10 I ROMA04 Italian B1/English B1

MÉXICO

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Anáhuac México 2* MX UAM Spanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana 2* MX UP Spanish
Universidad Iberoamericana 2* MX IBERO Spanish

NORUEGA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Volda University College 4 N VOLDA01 Norwegian A2/English B2

PERÚ

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad de Piura 2* PE UDEP Spanish
Universidad Católica San Pablo 2* PE UCSP Spanish

PORTUGAL

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 3* P LISBOA52 Portugese B2/English B2

POLONIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
The Pontifical University of John Paul II in Cracow 2* PL KRAKOW08 Polish B2/English B2
Jesuit University Ignatianum in Krakow 2* PL KRAKOW19 Polish B2/English B2
John Paul II Catholic University of Lublin 6 PL LUBLIN02 Polish B1/English B2
Nicolaus Copernicus University 1* PL TORUN01 English B1

SUECIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Jönköping University 2* S JONKOPI01 TOEFL score of at least 575

REINO UNIDO

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Liverpool John Moore University 10* UK LIVERPO02 English B2
Sheffield Hallam University 4* UK SHEFFIE02 English B2, IELTS 6.0

ESTADOS UNIDOS

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Catholic University of America 4* US CUA TOEFL 80 (IBT)
University of the Incarnate Word 2* US UIW TOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE)  C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5
Saint Thomas University Houston 2* US UST TOEFL 550

URUGUAY

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Católica de Uruguay 2* URY UCU

EMPRESA

ARGENTINA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina 4* AR UCA Spanish
Universidad Católica de la Plata 1* AR UCALP Spanish
Universidad Fasta 2* AR UFASTA Spanish

AUSTRIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Kufstein University of Applied Sciences 1 A KUFSTEIN01 English B2

AUSTRALIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Murdoch University 2 AU MURDOCH Ver requisitos

BÉLGICA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
AP Hogeschool Antwerpen 1 B ANTWERP62 English B2
EPHEC (Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales) 4 B BRUXEL82 French B2, English B2
HOGENT University of Applied Sciences and Arts 2 B GENT25 English B2, Dutch B2
Thomas More University College 4 B MECHELE14 English B2

CHILE

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Finnis Terae- Santiago 2* CL FINNIS Spanish
Universidad San Sebastian 2* CL USS Spanish
Universidad de Santo Tomás 2* CL UST Spanish
Universidad del Desarrollo 2* CL UDD Spanish

COLOMBIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali 2 CO JAVE Spanish

ALEMANIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Augsburg University of Applied Sciences - Hochschule Augsburg 3 D AUGSBUR02 German C1; English B2
BSP Business and Law School 2 D POTSDAM04 German
Zeppelin University (Friedrichshafen) 4 D FRIEDRI01 German C1; English B2
Fachhochschule Köln 2 D KOLN04 German C1; English B2
Munich Business School (MBS) 3 D MUNCHEN12 German C1; English B2

FRANCIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Université Montesquieu - Bordeaux IV 4 F BORDEAU41 French B1
ESDES Lyon Business School - Université Catholique Lyon 2 F LYON10 English B2/French B2
Université Nice Sophia Antipolis, Institut Supérieur d'Economie et de management (ISEM) 2 F NIZA 01 English B2/French B2
Université Côte d’Azur (UCA) 2 F NIZA 41 French B2, English B2- Solo para máster y Doctorado
Conservatoire National des Arts et Metiers (CNAM) 1 F PARIS052 English/French B2
Institut Catholique de Paris (ICP) 6 F PARIS056 EFrench B1, English B2
ESCE. École Supérieure de Commerce et de Management 4 F PARIS213 English B2/French B2
Université Perpignan VIA DOMITIA 2 F PERPIGN01 French B1 UFR sciences/French B2 others
Université de Reims 2 F REIMS01 French B1
Toulouse Catholic University 2 F TOULOUSE09 French B2/English B2

GRECIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Athens University of Economics and Business 2 G ATHINE04 English B2

HUNGRÍA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Corvinus University of Budapest (Business School) 4 HU BUDAPES03 English B2/Hungarian B2

IRLANDA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Maynooth University 12* IRL MAYNOOT01 English B2

ITALIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Università Politecnica delle Marche 1 I ANCONA01 Italian A2/English A2
Università Cattolica del Sacro Cuore 6 I MILANO03 Italian B1+/English: TOEFL 79 o IELTS 6.0
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM 2* I MILANO05 Italian A2/English B1
Università degli Studi di Torino 2 I TORINO01 Italian A2/English B1

ISRAEL

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Reichman University 2* IS HERZ01

COREA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Soongsil University 2* KO SU English B2
EWHA WOMAN University 3* KO EWHA English B2 y NOTA PONDERADA EXPEDIENTE 7,5/10 o superior

MALASIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Taylor's University 2* MA TAYLOR English B2

MÉXICO

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Anáhuac México 2* MX UAMN Spanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana 2* MX UP Spanish
Universidad Iberoamericana 2* MX IBERO Spanish
Universidad del Valle de Atemajac 2* MX UNIVA Spanish

HOLANDA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Hanze University of Applied Sciences, GroningenINTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL 2 NL GRONING03 English B2
Hanze University of Applied Sciences, GroningenSchool for Business, Marketing and Finance 2 NL GRONING03 English B2
Tilburg University 2 NL TILBURG 01 English B2

PERÚ

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad de Lima 2* PE LIMA Spanish
Universidad de Piura 2* PE UDEP Spanish
Universidad Católica San Pablo (Arequipa) 2* PE UCSP Spanish

PORTUGAL

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidade Catolica de Lisboa (Oporto) 2 P LISBOA01 (Oporto) Portugese A2/English B2
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 3 P LISBOA52 Portugese B2/English B2

POLONIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
John Paul II Catholic University of Lublin 6 PL LUBLIN02 Polish B1/English B2
Nicolaus Copernicus University 1* PL TORUN01 English B1
Lazarski University 2* PL WARSZAW14 English B2
Collegium Civitas 3* PL WARSAW 35 English B2

SUECIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Kristianstad University 2 S KRISTIA01 Swedish A2/English B1

REINO UNIDO

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Canterbury Christ Church University 8 UK CANTERB03 English B2
Conventry University 4 UK CONVENTR02 English B2
University of Glasgow Caledonian 12 UK GLASGOW08 English C1 (Consulta los certificados requeridos en la página web de Glasgow Caledonian University)
Liverpool John Moore University 10 UK LIVERPO02 English B2
London South Bank University 2 UK LONDON066 IELTS 6.0 (minimum 5.5 in each band) / TOEFL Print: 550; Computerised: 213; Internet based: 80 / Cambridge Advanced
Sheffield Hallam University 4 UK SHEFFIE02 English B2, IELTS 6.0

ESTADOS UNIDOS

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Catholic University of America 4* US CUA TOEFL 80 (IBT)
Manhattan College 5* US MC TOEFL 80 (internet based exam), 213 (computer based exam), 550 (paper based exam)
University of the Incarnate Word 2* US UIW TOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE) C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5
University of Missouri - St. Louis 4* US UMSL TOEFL 61 (iBT)/500 (PBT)/173 (CB)/IELTS 5.5
Saint Thomas University Houston 2* US UST TOEFL 550
Whitewater University, Wisconsin 2* US UWW TOEFL 500 (PBT)/61 (iBT)/ IELTS 5,5

URUGUAY

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Católica de Uruguay 2* URY UCU Spanish

PERIODISME

ARGENTINA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina 4* AR UCA Spanish
Universidad Católica de la Plata 1* AR UCALP Spanish
Universidad Fasta 2* AR UFASTA Spanish

AUSTRALIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Murdoch University 2* AU MURDOCH Ver requisitos

BÉLGICA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
ISFSC Saint Louis 2 B BRUXEL86 French B1
Artevelde Hogeschool (Gante) 4 B GENT39 English B1
PXL University College 2 B HASSELT22 English B1, (exchange courses), Dutch B2 (degree programs)
Howest Hogeschool 4 B KORTRIJ03 English B2/Dutch B2
Thomas More University College 4 B MECHELE14 English B2

CHILE

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Finnis Terae- Santiago 2* CL FINNIS Spanish
Universidad de Santo Tomás 2* CL UST Spanish
Universidad del Desarrollo 2* CL UDD Spanish

COLOMBIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali 2* CO JAVE Spanish

ALEMANIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 2 D BONN01 German (expected A2; recommmended B1), English not specified)
University of Technology in Dresden 2 D DRESDEN02 English B1/German B1
Catholic University of Eichstätt 1 D EICHSTA01 English B2/German B1
Zeppelin University (Friedrichshafen) 4 D FRIEDRI01 English B2/German B2
Ilmenau University of Technology 2 D ILMENAU01 German B2/English B2/C1
Johannes Gutenberg - Universität Mainz 2 D MAINZ01 German B1/English B1

DINAMARCA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Danish School of Media and Journalism 2 DK ARHUS10 English C1/Danish C1
Roskilde Universitet 2 DK ROSKILD01 English B2/Danish B2

FRANCIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Institut Catholique de Paris (ICP) 6 F TOULOUSE09 French B2/English B2
Toulouse Catholic University 2* F TOULOUSE09 French B2/English B2
Université François-Rabelais 4 F TOURS01 French B2

IRLANDA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Maynooth University 12* IRL MAYNOOT01 English B2

ITALIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Università degli Studi del Molise 1 I CAMPOBA01 Italian A2/English for several programs and exchange students
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM 2 I MILANO05 Italian A2/English B1
Università Suor Orsola Benincasa 3 I NAPOLI04 Italian B1
Libera Università Maria Assunta LUMSA 10 I ROMA04 Italian B1/English B1

JAPÓN

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Rikkyo-University College of Intercultural Communication 4 JA CIC English B2

COREA DEL SUR

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Soongsil University 2* KO SOONGSIL English B2
EWHA Womans University 3* KO EWHA English B2 y NOTA PONDERADA EXPEDIENTE 7,5/10 o superior

MALAYSIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Taylor's University 2* MA TAYLOR English B2

MÉXICO

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Anáhuac México 2* MX UAMN Spanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana 2* MX UP Spanish
Universidad Iberoamericana 2* MX IBERO Spanish
Universidad del Valle de Atemajac 2* MX UNIVA Spanish

NORUEGA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Volda University College 4 N VOLDA01 Norwegian A2/English B2

HOLANDA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Hanze University of Applied Sciences, GroningenCOMUNICACIÓN 4 NL GRONING03 English B2
Tilburg University 2* NL TILBURG 01 English B2
HU University of Applied Sciences Utrecht 4* NL TILBURG 01 Dutch B2/ English B2 (requieren certificados según los estudios)

PERÚ

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad de Lima 2* PE LIMA Spanish
Universidad de Piura 2* PE UDEP Spanish

PORTUGAL

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidade da Beira Interior (Covilha) 1 P COVILHA01 Portugués B1
Universidade Catolica de Lisboa (Lisboa) 3 P LISBOA01 (Lisboa) Portugese A2/English B2
Instituto Politecnico de Lisboa - IPL/Escola Superior de Comunicação Social -ESCS 1 P LISBOA05 Portugese B1/English B1

POLONIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Jesuit University Ignatianum in Krakow 2* PL KRAKOW19 Polish B2/English B2
John Paul II Catholic University of Lublin 6 PL LUBLIN02 Polish B1/English B2
Collegium Civitas 3* PL WARSZAW35 English B2

SUECIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Jönköping University 2* S JONKOPI01 TOEFL score of at least 575

REINO UNIDO

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Canterbury Christ Church University 8* UK CANTERB03 English B2
Conventry University 4* UK CONVENTR02 English B2
University of Glasgow Caledonian 12* UK GLASGOW08 English C1 (Consulta los certificados requeridos en la página web de Glasgow Caledonian University)
Liverpool John Moore University 10* UK LIVERPO02 English B2
Sheffield Hallam University 4* UK SHEFFIE02 English B2, IELTS 6.0

ESTADOS UNIDOS

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Catholic University of America 4 US CUA TOEFL 80 IBT
Manhattan College 5 US MC TOEFL 80 (internet based exam), 213 (computer based exam), 550 (paper based exam)
University of the Incarnate Word 2* US UIW TOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE)  C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5
University of Missouri - St. Louis 4* US UMSL TOEFL minimum iBT score:  61 (PBT: 500, CB: 173) IELTS minimum score: 5.5
Saint Thomas University Houston 2* US UST TOEFL 550
Western Kentucky University 2* US WKU English
Whitewater University, Wisconsin 2* US UWW TOEFL 500 (pBT)/61 (iBT)/ IELTS 5,5

URUGUAY

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Católica de Uruguay 2* URY UCU Spanish

POLITÍQUES

ARGENTINA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina 4* AR UCA Spanish
Universidad Católica de la Plata 1* AR UCALP Spanish
Universidad Fasta 2* AR UFASTA Spanish

CHILE

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad San Sebastian 2* COL USS Spanish

COLOMBIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali 2* CO JAVE Spanish

FRANCIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
IRCOM 1 F ANGERS 23 French: B1
Institut Catholique de Paris (ICP) 6 F PARIS052 French B1, English B2

IRLANDA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Maynooth University 12* IRL MAYNOOT01 English B2

ITALIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Libera Università Maria Assunta LUMSA 10 I ROMA04 Italian B1/English B1

MÉXICO

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Anáhuac México 2* MX UAM Spanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana 2* MX UP Spanish
Universidad del Valle de Atemajac 2* MX UNIVA Spanish

POLONIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Jagiellonian University 2 PL KRAKOW01 Polish B2/English B2
Jesuit University Ignatianum in Krakow 2* PL KRAKOW19 Polish B2/English B2
John Paul II Catholic University of Lublin 6 PL LUBLIN02 Polish B1/English B2
Lazarski University 2* PL WARSZAW14 English B2

REINO UNIDO

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Sheffield Hallam University 4* UK SHEFFIE02 English B2, IELTS 6.0

ESTADOS UNIDOS

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Catholic University of America 4* US CUA TOEFL 80 (IBT)
University of Missouri - St. Louis 4* US UMSL TOEFL 61 (iBT)/500 (PBT)/173 (CB)/IELTS 5.5
University of the Incarnate Word 2* US UIW TOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE)  C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5
Saint Thomas University Houston 2* US UST TOEFL 550

URUGUAY

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Católica de Uruguay 2* URY UCU Spanish

PUBLICITAT

ARGENTINA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina 4* AR UCA Spanish
Universidad Católica de la Plata 1* AR UCALP Spanish
Universidad Fasta 2* AR UFASTA Spanish

AUSTRALIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Murdoch University 2* AU MURDOCH Ver requisitos

BÉLGICA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Artevelde Hogeschool (Gent) 4 B GENT39 English B1
PXL University College 2 B HASSELT22 English B1, (exchange courses), Dutch B2 (degree programs)
Howest Hogeschool 4 B KORTRIJ03 English B2/Dutch B2

CHILE

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Finnis Terae- Santiago 2* CL FINNIS Spanish
Universidad de Santo Tomás 2* CL UST Spanish
Universidad del Desarrollo 2* CL UDD Spanish

COREA DEL SUR

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Soongsil University 2* KO SU English B2
EWHA Womans University 3* KO EWHA NOTA PONDERADA EXPEDIENTE 7,5/10 o superior

FRANCIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Université François-Rabelais 4 F TOURS01 French B2

IRLANDA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Maynooth University 12* IRL MAYNOOT01 English B2

ITALIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM 2* I MILANO05 Italian A2/English B1

ISRAEL

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Reichman University 2* IS HERZ01

JAPÓN

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Rikkyo-University College of Intercultural Communication 4* JA CIC English B2

MALAYSIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Taylor's University 2* MA KUALA01 English B2

MÉXICO

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Anáhuac México 2* MX UAMN Spanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana 2* MX UP Spanish
Universidad Iberoamericana 2* MX IBERO Spanish
Universidad del Valle de Atemajac 2* MX UNIVA Spanish

HOLANDA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Hanze University of Applied Sciences, Groningen COMUNICACIÓN 4/td> NL GRONING03P English B2
Tilburg University 2 NL TILBURG 01 English B2
HU University of Applied Sciences Utrecht 4* NL UTRECHT 24 Dutch B2/ English B2 (requieren certificados según los estudios)

PERÚ

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad de Lima 2* PE LIMA Spanish
Universidad de Piura 2* PE UDEP Spanish

PORTUGAL

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidade de Europeia IADE - Faculdade de Design, Tecnologias e Comunicação 2 P LISBOA08 English B2

POLONIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Collegium Civitas 3* PL WARSZAW35 English B2

SUECIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Jönköping University 2 S JONKOPI01 TOEFL score of at least 575

REINO UNIDO

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Canterbury Christ Church University 8* UK CANTERB03 English B2
Conventry University 4* UK CONVENTR02 English B2
University of Glasgow Caledonian 12* UK GLASGOW08 English C1 (Consulta los certificados requeridos en la página web de Glasgow Caledonian University)
Liverpool John Moore University 10* UK LIVERPO02 English B2
Sheffield Hallam University 4* UK SHEFFIE02 English B2, IELTS 6.0

ESTADOS UNIDOS

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Catholic University of America 4* US CUA TOEFL 80 (IBT)
Manhattan College 5* US MC TOEFL 80 (internet based exam), 213 (computer based exam), 550 (paper based exam)
University of the Incarnate Word 2* US UIW TOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE) C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5
University of Missouri - St. Louis 4* US UMSL TOEFL minimum iBT score:  61 (PBT: 500, CB: 173) IELTS minimum score: 5.5
Saint Thomas University Houston 2* US UST TOEFL 550
Western Kentucky University 2* US WKU English

URUGUAY

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Católica de Uruguay 2* URY UCU Spanish

ISRAEL

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Reichman University Publicidad: 1er sem 4to. IS HERZ01

PSICOLOGIA

ARGENTINA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina 4* AR UCA Spanish
Universidad Fasta 2* AR UFASTA Spanish

CHILE

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Finis Terrae - Santiago 2* CL FT Spanish
Universidad del Desarrollo 2* CL UDD Spanish

COLOMBIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali 2* CO JAVE Spanish

ALEMANIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Medical School Berlin 2 D BERLIN38 German B2

FRANCIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Institut de Philosophie Comparée (IPC) 1 F PARIS350 French B2
Toulouse Catholic University 2* F TOULOUSE09 French B2/English B2

IRLANDA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Maynooth University 12 IRL MAYNOOT01 English B2

ITALIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Università Cattolica del Sacro Cuore 6 I MILANO03 Italian B1+/English TOEFL 79 o IELTS 6.0
Università Suor Orsola Benincasa 3 I NAPOLI04 Italian B1
Libera Università Maria Assunta LUMSA 10 I ROMA04 Italian B1/English B1
Università Europea di Roma 2 I ROMA23 Italian B1

ISRAEL

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Reichman University 2* IS HERZ01

MÉXICO

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Anáhuac México 2* MX UAMN Spanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana 2* MX UP Spanish
Universidad Iberoamericana 2* MX IBERO Spanish
Universidad del Valle de Atemajac 2* MX UNIVA Spanish

HOLANDA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Tilburg University 2* NL TILBURG 01 English B2

PERÚ

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad de Lima 2* PE Lima Spanish
Universidad de Piura 2* PE UDEP Spanish
Universidad Católica San Pablo 2* PE UCSP Spanish

PORTUGAL

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidade Catolica de Lisboa (Lisboa) 3 P LISBOA01 Portugese A2/English B2

POLONIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
University of Warsaw 2 PL WARSZAW01 Polish B2/English B2

REINO UNIDO

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Sheffield Hallam University 4* UK SHEFFIE02 English B2, IELTS 6.0

ESTADOS UNIDOS

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Catholic University of America 4* US CUA TOEFL 80 IBT
University of the Incarnate Word 2* US UIW TOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE) C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5
University of Missouri - St. Louis 4* US UMSL TOEFL minimum iBT score: 61 (PBT: 500, CB: 173) IELTS minimum score: 5.5
Saint Thomas University Houston 2* US UST TOEFL 550

URUGUAY

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Católica de Uruguay 2* URY UCU Spanish
 
*: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.
Servei Relacions Internacionals UAO CEU