🎓 Gestió acadèmica | Universitat Abat Oliba CEU

girl
Gestió dels processos de matriculació, expedients acadèmics, acreditacions i emissió de títols
Gestió acadèmica

PRESENTACIÓ

Responsable dels processos de matriculació de l’alumnat, la gestió dels expedients acadèmics corresponents, la tramitació i emissió de títols, així com de la informació, acreditació i certificació de les condicions acadèmiques dels estudis.

horari
 

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 9.00 h a 15.00 h.  

contacte
 

Mercedes Oriach, Teresa Oriach, Laura Fàbregas i Judit Puig

 

T. 932 540 910
[email protected]