🎓 Grau en Criminologia i Seguretat | Universitat Abat Oliba CEU

Amb el grau en Criminologia de l’Abat Oliba CEU obtindràs les titulacions superiors d'Investigació Privada i Seguretat Privada. Modalitat semipresencial.

girl
Grau en Criminologia i Seguretat
Denominació/Àrea acadèmica

Grau en Criminologia i Seguretat


Dret i Ciència Política

CERTIFICAT

Certificat en Dret Digital i Legal Tech

Durada

4 anys
 

Certificació oficial de qualitat - AQU

Places

55

Crèdits

240 ECTS

Perfil alumnes

Tenir interès pel sistema de justícia i el de la seguretat, pel fenomen criminal i els factors de criminalització. I tenir un compromís amb l'objectivitat i la inclinació a la metodologia científica.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

calendari i horari

Calendari acadèmic

 

Selecciona el any acadèmic

Canvia el teu present

Crea el teu futur

 

 

Formació completa mitjançant una perspectiva teòrica i una àmplia experiència pràctica

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Habilitació professional

El grau en Criminologia i Seguretat incorpora als estudis de Criminologia les matèries relatives a la seguretat privada i a la prevenció i investigació de fets delictius, tan presents a la societat actual.

Aquest grau ofereix una formació completa i global mitjançant una perspectiva teòrica i una àmplia experiència pràctica, tant a les nostres pròpies instal·lacions com en àmbits externs. Facilita l'accés al mercat laboral a través de l'exercici de professions relacionades amb la criminalística i la seguretat.

Inclou les titulacions de curs superior en Direcció de Seguretat Privada i el títol propi en Investigació Privada, homologades pel Ministeri de l'Interior per poder exercir com a director de seguretat i detectiu privat.

2. Metodologia i modalitat

Model docent basat en la formació pràctica i personalitzada que permet vincular els coneixements teòrics a la praxi professional, mitjançant estudis de casos i experiències reals, tallers i seminaris pràctics.

El grau s'imparteix en règim semipresencial, fet que permet compatibilitzar-lo fàcilment amb altres ocupacions professionals.

3. Programa de competències CEU ePlus

El programa CEU ePlus s’incorpora en tots els graus des del primer curs per treballar les competències més demanades pel mercat laboral específicament per a cada carrera. A més, l’estudiant disposa sempre de la possibilitat de fer un procediment individualitzat de coaching.

4. Progressive International Development

Nou itinerari d'experiència internacional que fomenta que els alumnes de tots els graus puguin viure una internacionalització dels seus estudis des de primer curs fins a quart amb:

1r) Els estudiants viuran una experiència d'interacció i recerca en línia amb universitats d'Europa.

2n) Explorem el sentit i els efectes de la política i dret internacionals en viatges breus a Brussel·les (UE) o Ginebra (Unesco).

3r) Preparem els estudiants per a l'entorn jurídic internacional mitjançant conferències amb eurodiputats i experts internacionals.

4t) Ampliem horitzons mitjançant el programa Erasmus o mitjançant estades semestrals en una de les nostres universitats partner als EUA, Mèxic o Holanda.

5. Investigació

Càtedra Gift & Task de Bioètica i Dret.

 

Sortides i pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

L'estudiant que obté el títol oficial de graduat en Criminologia i Seguretat per la Universitat Abat Oliba CEU pot desenvolupar la seva professió en els àmbits següents:

 • criminòleg en l'àmbit públic o privat
 • cossos i forces de seguretat de l'Estat, comunitats autònomes o ens locals
 • serveis de seguretat privada: investigador o detectiu privat, director de seguretat privada

PRÀCTIQUES

Durant l'últim curs del grau es fan les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'alumne o alumna.

Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, i afavoreixen l'adquisició de les competències professionals que facilitaran la futura inserció laboral.

El conjunt d'activitats que es desenvoluparan durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor o tutora de l'empresa i la persona coordinadora del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

També, l'estudiant tindrà un tutor o tutora acadèmic que farà el seguiment i la valoració de les pràctiques per garantir el màxim aprofitament de l'estada.

Per a més informació, accediu al Servei de Pràctiques i Ocupació.

 

Internacional

CONVENIS INTERNACIONALS

CRIMINOLOGIA

ARGENTINA

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Universidad Católica de la Plata 1* AR UCALP Spanish
Universidad Fasta 2* AR UFASTA Spanish

AUSTRALIA

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Murdoch University 2* AU MURDOCH Ver requisits

ISRAEL

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Reichman University 2* IS HERZ01

REINO UNIDO

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Liverpool John Moore University 10* UK LIVERPO02 English B2
Sheffield Hallam University 4* UK SHEFFIE02 English B2, IELTS 6.0

ESTADOS UNIDOS

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
University of the Incarnate Word 2* US FIU TOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE)  C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5
*: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL 1r CURS

7.575 €*

*Preu vigent per al curs 2024-2025

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

RESERVA DE PLAÇA

Un cop l'admissió hagi estat favorable, es podrà fer una reserva a la Universitat Abat Oliba CEU, que garanteix una plaça a la carrera en espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés, fent el pagament de 1.500 € (que es descomptaran del preu total del curs).

*La reserva de plaça es serà efectiva exclusivament per a la convocatòria ordinària (juny) de les proves d'accés a la universitat. La persona candidata que no les hagi superades (o que no hagi superat altres requisits d'accés en la convocatòria de juny), però hagi abonat la reserva de plaça, tindrà prioritat en la matrícula de setembre en cas que la Universitat disposi de places en la titulació sol·licitada.

 

Desistiment de reserva: s'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.**

**Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant de la titulació es podrà efectuar de les maneres següents:

 • pagament únic

  El pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  Pagament fraccionat de la matrícula en cinc quotes per curs.

 • pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 

 • Nou finançament especial

  Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.

  - Banc Sabadell

  - CaixaBank

  - Banco Santander

  Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el Servei d'Informació si vols que et fem un pla econòmic personalitzat.
Tel. +34 932 53 72 00
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

L'estudiant ha de tenir interès pels sistemes organitzatius de la societat, per la configuració i ordenació de les comunitats polítiques i pels principis i les normes que regeixen les relacions personals i socials. Ha de mostrar una curiositat pel coneixement dels fonaments històrics, filosòfics i dogmàtics dels ordenaments jurídics i una preocupació per la realització, a través de la més adequada conformació i aplicació, dels ideals de justícia que els vetllen.

Ha de tenir facilitat per analitzar i comprendre els fenòmens socials, diagnosticar-los i proposar-hi solucions. Ha de tenir capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup, facilitat de comprensió i d'abstracció, facilitat d'expressió, sociabilitat, àmplia visió del món i perspectiva sobre una possible evolució. Cal, també, conèixer un altre idioma (preferentment l'anglès).

OBJECTIUS

 • Disposar d'un llenguatge jurídic depurat, és a dir, tenir un coneixement sòlid de la dogmàtica i exegesi del dret.
 • Disposar d'una visió de conjunt de l'ordenament jurídic espanyol, de les seves fonts materials, formals i cognitives, de l'entorn en què s'aplica i sobre el qual està constituït.
 • Desenvolupar les capacitats i habilitats necessàries per aplicar l'ordenament jurídic espanyol i estar en condicions d'arribar a exercir les funcions públiques o privades d'enjudiciament, assessorament, defensa, acusació, mediació o equivalents.
 • Ser capaç d'avaluar, criticar, discutir, elaborar i exposar proposicions de natura jurídica des de la comprensió dels contextos –socials, econòmics, internacionals, etcètera– en què es plantegen.
 • Arribar a ser un jurista equànime que assumeixi l'exercici de la seva professió amb la responsabilitat i sol·licitud pròpies de qui és conscient del compromís que implica una tasca –la de buscar i fer efectiva en cada cas la justícia– transcendental per al bé comú i particular.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL